Monthly Archives: aprilie 2020


Un alt VID în era COVID 19: Necredința străjerilor învierii

La întâlnirea din Grădina Grădinilor câţiva oameni numiți în Biblie „străjeri”, au fost ignoraţi de Cel mai Frumos dintre oameni, devenind cei mai nenorociţi oameni. Ah, ce pierdere! E tragica experienţă a miliardelor care vor împânzi iadul. Dar ce îl respinge sau atrage pe Frumosul Mire înviat? (Ne-)Credinţa în înviere. Atât! Am numit „Grădina Grădinilor” acel loc de cântec şi dor, loc......

Continuă citirea