II. Ce este Paștele pentru tine în epoca COVID-19? VID sau D.I.V.-in?…

Write by:

2. Paștele înseamnă Iubire

Ce l-a determinat pe Isus să coboare din cer sub cer, şi de pe tronul divinităţii lângă capra de lemn a tâmplarului din Nazaret? Dragostea.

În imaginea din spatele Lui, sus, deasupra umbrei Sale, ca o amintire a unor întâmplări auzite încă în leagăn, cândva, măiestria Dulgherului a decupat o bucată din perete, lăsând cerul curat să zâmbească în forma ingenios lucrată: steaua Betleemului. Sub ea, o altă cruce delimitează în stânga şi dreapta două ferestre: două

domenii temporale – trecutul şi viitorul; două naturi – umanitatea şi divinitatea; două dispensaţii – a Vechiului şi Noului Testament. Şi toate acestea contopite într-o singură Fiinţă: Cristos. Două ferestre? Da. Fereastra lui Dumnezeu spre oameni, dragostea; şi Fereastra oamenilor spre Dumnezeu, durerea. Isus este Fereastra aceasta.

I. Ce este Paștele pentru tine în epoca COVID-19? VID sau D.I.V.-in?...

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/The_Shadow_of_Death

Mesia şi-a trasat propriul drum prin lume. A venit în lume când era necesar, şi-a ales locul unde era necesar, a făcut ce era necesar, a murit pentru că era necesar, a stat în mormânt cât era necesar, S-a înălţat la cer cum era necesar şi va reveni când, unde şi cum va fi necesar. Ideea imperiosului necesar străbate evangheliile. Şi fiecare dintre aspectele necesarului divin poartă în el pecetea dragostei: Isus s-a născut în iubire, a plecat spre Ierusalim din iubire, s-a rugat în Ghetsimani cu iubire, a fost pironit pe cruce pentru iubire, a murit prin iubire şi S-a înălţat spre Iubire.

Șapte strigăte au fost auzite pe cruce și nici măcar unul nu a fost spre condamnare. Din fiecare dintre ele se vede în culorile cele mai alese ale curcubeului veșnic, iubirea lui Isus, creionată mai târziu de apostolul Pavel în 1 Corinteni 13:

  1. Iubirea acoperă totul: „Tată, iartă-i!” (Lc 23:34; 1 Cor 13:7);
  2. Iubirea este plină de bunătate (mântuitoare): „Astăzi vei fi cu mine în rai!” (Lc 23:43; 1 Cor 13:4);
  3. Iubirea nu se poartă necuviincios: „Femeie, iată fiul tău!” – „Fiule, iată mama ta!” (In 19:26; 1 Cor ;
  4. Iubirea suferă totul: „Eli, Eli, Lama Sabactani?” (Mt 27:46; 1 Cor 13:7);
  5. Iubirea este îndelung răbdătoare: „Mi-e sete!” (In 19:28; 1 Cor 13:4);
  6. Iubirea crede totul: „S-a isprăvit!” (In 19:30; 1 Cor 13:7);
  7. Iubirea nădăjduiește totul: „Tată, în Mâinile Tale îmi încredințez duhul!” (Lc 23:46; 1 Cor 13:7).

„Dragostea nu va pieri niciodată” (v. 8), pentru că „Dumnezeu este dragoste” (1 In 4:8, 16)!

O, frate! Dumnezeu Și-a dat Fiul pentru tine, iar tu uiți să dai fratelui tău sărac o coajă de pâine! Atât de mult valorează darul lui Isus pentru tine? Isus a vorbit frumos cu cei care-l ucideau, dar tu nu vrei să-i ierți fratelui tău scuipatul pe care ți l-a aruncat în obraz, vorbindu-te de rău. Atât de mare este cuvântul lui Isus pentru tine? Isus te-a spălat cu sângele Său, iar tu ai uitat să-i spui un „iartă-mă!”, celui cu care ești certat. Atât de mare este iertarea lui Dumnezeu pentru tine?

O, Doamne, nu ne ține în socoteală toate păcatele noastre în fața Ta și a fraților noștri, te rugăm!

Ce înseamnă Paștele pentru tine în epoca COVID 19? VID spiritual sau o realitate D.I.V.ină?

(va urma)


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *